JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2023

Objavljeno: 17. marca 2023