Javni razpis za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2015 in 2016

Objavljeno: 24. aprila 2015