JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2017 in 2018

Objavljeno: 3. marca 2017