JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2019

Objavljeno: 12. aprila 2019