JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2020

Objavljeno: 7. februarja 2020