Javno naročilo: Izgradnja košarkaškega igrišča pri OŠ Rogatec