JAVNO NAROČILO: Izgradnja parkirišča pri gasilskem domu Donačka Gora