Javno naročilo: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu

Objavljeno: 13. februarja 2021

Dodano 10.3.2021:
PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB in ZAMENJAVA POPISOV 5.1 – VRTEC ROGATEC_POPIS STROJNIH INSTALACIJ
Objavljamo odklenjene popise 5.1 – VRTEC ROGATEC_POPIS STROJNIH INSTALACIJ (1)

Posredujemo vam tudi geslo za odklepanje vseh dokumentov in zavihkov, ki je: vrtrog

Obveščamo vas, da smo na portalu javnih naročil 10.3.2021 objavili popravek naročila, številka objave je JN000819/2021-K01, povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=390485, s katerim smo podaljšali rok za oddajo ponudb do 23. 3. 2021, do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo 23.3.2021 ob 10.01 uri.
Rok za oddajo vprašanj se podaljša do 15.3.2021 do 8.00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 16.3.2021 do 15:00 ure.

 

 

Objava 15.2.2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ESPD

 

PZI_VRTEC-ROGATEC_GRADBENA-FIZIKA-PHPP

 

POPISI DEL

00 – VRTEC ROGATEC_SKUPNA REKAPITULACIJA

0 – VRTEC ROGATEC_SPLOSNI OPIS GO DEL

1 – VRTEC ROGATEC_POPIS GO DEL

2 – VRTEC ROGATEC_POPIS KRAJINSKE ARHITEKTURE-I.FAZA

3.2 – VRTEC ROGATEC_POPIS ZUNANJE UREDITVE-I.FAZA

4.1 – VRTEC ROGATEC_NACRT ELEKTRO INSTALACIJ_NN in TK PRIKLJUCEK

5.1 – VRTEC ROGATEC_POPIS STROJNIH INSTALACIJ

7 – VRTEC ROGATEC_POPIS TEHNOLOSKE OPREME DELILNE KUHINJE