Javno naročilo: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu z rekonstrukcijo kuhinje v osnovni šoli

Objavljeno: 5. februarja 2020

 

Vrtec rogatec PZI 5.1 oprema 200 sencilo

 

Razpisna dokumentacija

ObcinaRogatec_ESPD

 

 

Naročnik je pri pogoju reference za Sklop 2: Obnova kuhinje v OŠ Rogatec dopolnil referenco:

Popravek dokumentacije – referenca Sklop 2

Nov obrazec reference – Sklop 1 in sklop 2

 

Projektna dokumentacija Sklop 1: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu:

PZI_VRTEC-ROGATEC_GRADBENA-FIZIKA-PHPP

 

Popisi del Sklop 1: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu:

00 – VRTEC ROGATEC_SKUPNA REKAPITULACIJA

0 – VRTEC ROGATEC_SPLOSNI OPIS GO DEL

1 – VRTEC ROGATEC_POPIS GO DEL

2 – VRTEC ROGATEC_POPIS KRAJINSKE ARHITEKTURE-I.FAZA

3.2 – VRTEC ROGATEC_POPIS ZUNANJE UREDITVE-I.FAZA

4.1 – VRTEC ROGATEC_NACRT ELEKTRO INSTALACIJ_NN in TK PRIKLJUCEK

5.1 – VRTEC ROGATEC_POPIS STROJNIH INSTALACIJ

7 – VRTEC ROGATEC_POPIS TEHNOLOSKE OPREME DELILNE KUHINJE

 

Projektna dokumentacija Sklop 2: Prenova kuhinje – OŠ Rogatec:

 

Popis del Sklop 2: Prenova kuhinje – OŠ Rogatec:

0 – prenova kuhinje OS Rogatec_SKUPNA REKAPITULACIJA

1 – prenova kuhinje OS Rogatec_popis GO del

4.1 – prenova kuhinje OS Rogatec_nacrt elektro instalacij in NN priklopa

5.1 – prenova kuhinje OS Rogatec_nacrt strojnih instalacij

7.1 – prenova kuhinje OS Rogatec_popis tehnologije kuhinje