Javno naročilo: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu z rekonstrukcijo kuhinje v osnovni šoli