Javno naročilo: Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu