Javno naročilo: Nakup in dobava električnega vozila