JAVNO NAROČILO: »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let (2019 in 2020)«