Javno naročilo: Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za leta 2024, 2025 in 2026

Objavljeno: 19. oktobra 2023