Javno naročilo: Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za leto 2023