Javno naročilo: Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za leto 2023

Objavljeno: 2. novembra 2022