Javno naročilo: »Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za obdobje dveh let (2021 in 2022) sklop 2, 3 in 4«

Objavljeno: 26. novembra 2020