Javno naročilo: Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za obdobje dveh let (2021 in 2022)

Objavljeno: 3. novembra 2020

Razpisna dokumentacija

ObcinaRogatec_ESPD

 

4.11.2020

Naročnik objavlja popravek obrazca: PONUDBENI PREDRAČUN -povzetek – ponudniki pri pripravi ponudbe uporabijo tega.

PONUDBENI PREDRAČUN – povzetek