Javno naročilo: Opravljanje storitev zimske službe v občini Rogatec s sklenitvijo pogodbe za obdobje dveh let (2021 in 2022)