JAVNO NAROČILO: »OPREMA ZA HITRE INTERVENCIJE IN ZA REŠEVANJE V MNOŽIČNIH NESREČAH«, sklop 2: terensko vozilo

Objavljeno: 22. avgusta 2022