JAVNO NAROČILO: »OPREMA ZA HITRE INTERVENCIJE IN ZA REŠEVANJE V MNOŽIČNIH NESREČAH«, sklop 2: terensko vozilo