Javno naročilo: »Postajališče za avtodome Rogatec« – zaključeno