Javno naročilo: Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Rogatec v šolskem letu 2017/2018 in 2018/2019

Objavljeno: 18. maja 2017