Javno naročilo: Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Rogatec v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021

Objavljeno: 24. maja 2019