Javno naročilo: Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Rogatec v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023

Objavljeno: 7. junija 2021