Javno naročilo: Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Rogatec v šolskem letu 2023/2024 in 2024/2025

Objavljeno: 26. junija 2023