Javno naročilo: »Sanacija plazu Gobec – Donačka Gora«