JAVNO NAROČILO »Sanacija plazu na Log – LC 358041«