Javno naročilo: Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec

Objavljeno: 1. oktobra 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ObcinaRogatec_ESPD

 

Ponudniki pripravijo ponudbe skladno s projektno dokumentacijo PZI, št. 15/2019, september 2019, katero je izdelalo podjetje TORING d.o.o., Obrtniška ulica 6, 3252 Rogatec.

Projekt vsebuje naslednje načrte:

  • ARHITEKTURA

ARH-GRAF

ARH-TEKSTI

LOK-GRAF

LOK-TEKSTI

knauf-podstresne-obloge

knauf-pregradne-stene

knauf-samonosilni-stropi

knauf-sanitarne-podkonstrukcije

knauf-stropni-sistemi

knauf-suhi-omet-in-stenske-obloge-s-kovinsko-podkonstrukcijo

Za vse imenovane proizvajalce  v PZI dokumentacije velja, da ponudnik ponudi blago, ki je po tehničnih karakteristikah enakovredno, kot  navedeno v popisih, ne glede na proizvajalca. Navedeno velja zgolj kot primer.

  • ELEKTRO INSTALACIJE

KONJUSNICA ROGATEC PZI ELEKTRO

  • POŽARNA VARNOST, HRUP

HRUP

POZAR

POZAR-GRAF

  • STROJNE INSTALACIJE

Konjušnica Rogatec_PZI

  • STATIKA

Konjušnica Rogatec konstrukcije pZI

Popisi del so v excelovih dokumentih: