Javno naročilo:»POSODOBITEV ZDRAVSTVENE POSTAJE ROGATEC«

Objavljeno: 5. februarja 2024

Javno naročilo »POSODOBITEV ZDRAVSTVENE POSTAJE ROGATEC« je razdeljeno na dva sklopa:

  • Sklop 1: Obnova prostorov Zdravstvene postaje Rogatec
  • Sklop 2: Nabava notranje opreme

RAZPISNA DOKUMENTACIJA