Javno naznanilo – državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice

Objavljeno: 16. aprila 2013