Javno naznanilo – pobuda za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec

Objavljeno: 22. oktobra 2019