Javno naznanilo za javno objavo predloga DPN za plinovod M1A71 interkonekcija Rogatec

Objavljeno: 29. aprila 2020