Javno naznanilo za javno predstavitev: Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogatec (ver 1.0)

Objavljeno: 6. februarja 2018

Občina Rogatec v skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, objavlja:

Javno naznanilo za javno predstavitev:

• Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogatec (ver 1.0)

Javna objava se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogatec – ver. 1.0, na internetni strani občinske uprave občine Rogatec, od 6.2.2018 do 6.3.2018. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v stavbi Občinske uprave Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. Zainteresirani javnosti je načrt zaščite in reševanja na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure.

Zaželena je predhodna najava za vpogled na telefon št. 031 514 848 (Miha Šket, sodelavec za ZiR).

 

Župan
Martin Mikolič

Načrt Zir epidemija občina Rogatec