Javno naznanilo za javno predstavitev: Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogatec (ver 2.0)

Objavljeno: 24. septembra 2020