Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora na naslovu Steklarska ulica 12, Rogatec, v najem

Objavljeno: 27. marca 2018