Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora na naslovu Steklarska ulica 12, Rogatec, v najem