Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora na naslovu Trg 8, Rogatec, v najem