Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora, na naslovu Trg 8, Rogatec, v najem