JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora v najem