Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem, Trg 1, Rogatec