Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov na naslovu Ceste 11, Rogatec, v najem