Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov na naslovu Ceste 11, Rogatec, v najem

Objavljeno: 27. marca 2018