Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – ponovno