KAKO RAVNATI Z ODPADKI, ČE KAŽETE ZNAKE KORONAVIRUSA