Kampanja Covid -19 – Nalezimo se dobrih navad

Objavljeno: 20. oktobra 2020

V času širjenja virusa Covid -19, širjenje lahko omilimo z osnovnimi higienskimi ukrepi, nošenjem maske in spoštovanjem distance.

V kampanji, ki smo jo pričeli septembra, želimo javnost opozoriti, da lahko z enostavnimi in vsem razumljivimi ukrepi veliko pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa, predvsem pa, da je koronavirus hitro nalezljiv in da z osnovnimi ukrepi lahko pred obolevnostjo zaščitimo sebe in s tem naše najbližje.

Osnovni ukrepi so enostavni ukrepi

Pazimo na redno uporabe maske na vseh javnih površinah ( maske ), poskušamo se ne dotikati obraza ( obraz ), bolj pogosto si umivamo roke, če pa to ni možno, si jih razkužimo ( čiščenje rok ), ohranjamo varno razdaljo ( distanca ), kašljamo in kihamo v rokav ( kašljanje ) ter ostanemo doma, ko se ne počutimo dobro in imamo vročino ( ostani doma ).

 

Z upoštevanjem ukrepov zaščitimo sebe in s tem tudi druge.

Nalezimo se dobrih navad – www.dobre.navade.si

Naj postanejo dobre navade vseh nas. Video Nalezimo se dobrih navad.