KONCEPTUALNA ZASNOVA UREDITVE TRŠKEGA JEDRA ROGATEC

Objavljeno: 24. aprila 2014

01b_Plakat_500x700-RENDIObčina Rogatec je v letu 2013, v skladu s strateškim ciljem opredeljenim v Občinskem prostorskem načrtu, pričela z aktivnostmi povezanimi s prenovo javnega dela trškega jedra Rogatec in njegovo povezanostjo z obstoječo turistično infrastrukturo v neposredni bližini, ter umikom tranzitnega prometa iz osrednjega dela trga. Trško jedro je z Odlokom (Ur.list RS, št. 75/96) razglašeno kot kulturni spomenik.

Naselbinsko območje Rogatec je  pomembno območje, ki zaokrožuje kulturno in zgodovinsko vrednost Rogatca ki v celoto povezuje območje  pokopališča do cerkve sv. Hiacinte, območje ruševin starega gradu nad trškim jedrom, graščino Strmol s parkom in območje do Muzeja na prostem s konjeniškim centrom. Celostno ohranjanje kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje in prihodnjih generacij, obnova teh območij pa je še posebej pomembna zaradi ohranjanja prostorsko-ambientalne ter funkcionalne povezanosti dediščine, nadgradnje obstoječe turistične ponudbe ter nadgradnje kvalitete bivanja v trškem jedru.

Arhitekturno podjetje API ARHITEKTI  d.o.o. iz Ljubljane, je po naročilu Občine Rogatec in v skladu s smernicami Zavoda za kulturno dediščino iz Celja, pripravilo idejno – konceptualno zasnovo ureditve trškega jedra, ki je na vpogled na internetnih straneh občine Rogatec.

Občina Rogatec bo skupaj z izdelovalci zasnove,  v mesecu juniju pripravila predstavitev za zainteresirano javnost. Morebitne pripombe in predloge v zvezi s prikazanimi ureditvami lahko podate tudi na el. naslov občine obcina.rogatec@siol.net.

Občinska uprava

 

Koncept prenove starega trga_Rogatec

A3_TEKSTUALNI_DEL

01a_Plakat_500x700-RENDI02a_Plakat_500x700-CELOTA03a_Plakat_500x700-JEDRO_500

04_MALI_TRG_500_A3

05_CERKVENI_TRG_500_A3

06_MALI_TRG_500_A3

01 02 03 04