Krajevne skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec vabijo na enodnevni izlet!