LOKALNE VOLITVE 2014

Objavljeno: 17. julija 2014

 

POROČILO O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2014 V OBČINI ROGATEC

PREFERENČNI GLASOVI

UDELEŽBA

REZULTATI (župan, občinski svet)

REZULTATI (sveti krajevnih skupnosti)

 

 

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti  na območju Občine Rogatec

 

OBČINSKI PREDPISI

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Rogatec

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogatec

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec 

POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2014

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po Zakonu o volilni in referendumski kampanji

POZIV za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2014

Število volivcev po volilnih enotah

UGOTOVITVENI SKLEP – potrebno število podpisov volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta in potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Rogatec

SKLEP o spremembi ugotovitvenega sklepa št. 041-0005/2014 z dne 24.07.2014

Odločba o določitvi volišč

Kvote obeh spolov pri kandidiranju

Obvestilo – glasovanje po pošti iz tujine

Obvestilo – PREDČASNO GLASOVANJE

 

 

OBRAZCI/INSTRUKTIVNI OBRAZCI

OBRAZEC – glasovanje po pošti

OBRAZEC – glasovanje na domu

 

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

OBRAZCI – ŽUPAN

Če kandidaturo za župana vlaga POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-4                      Kandidatura za župana

LV-5                      Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

LV-6                      Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

LV-11                    Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če kandidaturo za župana vlaga SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-4                      Kandidatura za župana

LV-5                      Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

Podpora kandidaturi za župana – obrazec LV – 1 (potrebnih 23 podpisov podpore)

 

OBRAZCI – OBČINSKI SVET

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-7                      Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8                      Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

LV-12                    Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-11                    Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-7                      Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8                      Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve člana občinskega sveta – obrazec LV – 2  (v 1. VE potrebnih 15 podpisov in v 2. VE potrebnih 15 podpisov)

 

OBRAZCI – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Če vlaga kandidaturo POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

KS2                        Kandidatura za volitve v svet krajevne skupnosti

KS3                        Soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo

LV-10                     Zapisnik o delu politične stranke, ki je določila kandidatke/kandidatke za volitve v svet krajevne skupnosti

LV-11                     Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov- kandidaturo za volitve

Če vlaga kandidaturo SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

KS-1A   Kandidatura za volitve v svet krajevne skupnosti s seznamom občanov s stalnim prebivališčem v določeni volilni enoti KS, ki so dali podporo kandidatom na strani 3 obrazca KS-1A (10 podpisov)

KS3  Soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo

 

 

Občinska volilna komisija Občine Rogatec

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogatec

  • Naslov občinske volilne komisije: Občinska volilna komisija Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
  • Telefon: 03 812 10 02 (Maja Kampoš, tajnica občinske volilne komisije)
  • Telefax: 03 812 10 12
  • Elektronski naslov: obcina.rogatec.maja@siol.net