LOKALNE VOLITVE 2018

Objavljeno: 31. avgusta 2018

 

REZULTATI

POROČILO O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2018 V OBČINI ROGATEC

REZULTATI ZA ŽUPANA TER KANDIDATE ZA OBČINSKI SVET
REZULTATI ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI
UDELEŽBA ZA VSE OBČINE

 

 

PREDPISI

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti  na območju Občine Rogatec

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve  članov Občinskega sveta Občine Rogatec

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne  kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Rogatec

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2018

POZIV za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2018

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Rogatec o potrebnem številu podpisov volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta in kandidata za župana

Sklep o določitvi volišč v Občini Rogatec za volitve župana, članov Občinskega sveta in članov sveta KS na območju Občine Rogatec, ki bodo 18. novembra 2018

Pogoji za plakatiranje

Kvote obeh spolov pri kandidiranje

Obvezni izvodi predvolilnega gradiva za lokalne volitve 2018

 

OBRAZCI/ INSTRUKTIVNI OBRAZCI

Podpora kandidaturi za župana

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

Obvestilo o organizatorju volilne kampanje

 

OBRAZCI – ŽUPAN
Če kandidaturo za župana vlaga POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če kandidaturo za župana vlaga SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

Podpora kandidaturi za župana – obrazec LV – 1 (potrebnih 18 podpisov podpore)

 

OBRAZCI – OBČINSKI SVET
Če vlaga listo kandidatov za občinski svet POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

LV-11 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve člana občinskega sveta – obrazec LV – 2 (v 1. VE potrebnih 30 podpisov in v 2. VE potrebnih 30 podpisov)

 

OBRAZCI – KRAJEVNE SKUPNOSTI
Če vlaga kandidaturo POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

KS2 Kandidatura za volitve v svet krajevne skupnosti

KS3 Soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo

LV-10 Zapisnik o delu politične stranke, ki je določila kandidatke/kandidatke za volitve v svet krajevne skupnosti

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov- kandidaturo za volitve

Če vlaga kandidaturo SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

KS-1A Kandidatura za volitve v svet krajevne skupnosti s seznamom občanov, ki so dali podporo kandidatom na strani 5 obrazca KS-1A (10 podpisov)

KS3 Soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo

 

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje bo potekalo v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, v sredo, 14. 11. 2018 in četrtek, 15. 11. 2018, med 7. in 19. uro. V primeru drugega kroga volitev (2. 12. 2018) bo predčasno glasovanje potekalo v sredo, 28. 11. 2018, med 7. in 19. uro. Volišče je dostopno invalidom.
GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).
Obrazec glasovanje na domu
GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).
Obrazec za glasovanje po pošti

 

KANDIDATI

KANDIDATI ZA ŽUPANA TER KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET

KANDIDATI ZA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

 

Občinska volilna komisija Občine Rogatec

  • Naslov občinske volilne komisijeObčinska volilna komisija Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
  • Telefon:03 812 10 02 (Katja Mlaker, tajnica občinske volilne komisije)
  • Elektronski naslov: katja.mlaker@rogatec.si