LOKALNE VOLITVE 20. november 2022

OBRAZCI – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Če vlaga kandidaturo SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Rogatec

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Donačka Gora

KS-1 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Dobovec

KS-3 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo

Če vlaga kandidaturo POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Rogatec

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Donačka Gora

KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti Dobovec

KS-3 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo

KS-4 Zapisnik o delu politične stranke, ki je določila kandidate/kandidatke za volitve v svet krajevne skupnosti

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov- kandidaturo za volitve

 

OBRAZCI – OBČINSKI SVET

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

LV-11 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-8 Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta

 

OBRAZCI – ŽUPAN
Če kandidaturo za župana vlaga POLITIČNA STRANKA se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

LV-12 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve

Če kandidaturo za župana vlaga SKUPINA VOLIVCEV se priložijo naslednji obrazci:

LV-4 Kandidatura za župana

LLV-5 Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana

 

OBRAZCI/ INSTRUKTIVNI OBRAZCI

LV-1 – Podpora kandidaturi za župana

LV-2 – Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV-3- OBVESTILO o organizatorju volilne kampanje

 

PREDPISI

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za volilno kampanjo

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti  na območju Občine Rogatec

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve  članov Občinskega sveta Občine Rogatec

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

 

VOLILNA OPRAVILA IN ROKI

Kvote obeh spolov pri kandidiranju

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov – USMERITVE

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2022

POZIV za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Rogatec o potrebnem številu podpisov volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta in kandidata za župana

Sklep o določitvi volišč v Občini Rogatec za volitve župana, članov Občinskega sveta in članov sveta KS na območju Občine Rogatec, ki bodo 20. novembra 2022

 

Občinska volilna komisija Občine Rogatec

  • Naslov občinske volilne komisijeObčinska volilna komisija Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
  • Telefon:03 812 10 02 (Maja Kampoš Čuček, tajnica občinske volilne komisije)
  • Elektronski naslov:maja.kampos@rogatec.si