MINIMALNI POGOJI ZA VARNEJŠE NAKUPOVANJE V ČASU EPIDEMIJE

Objavljeno: 19. marca 2020

Župan Občine Rogatec, Martin Mikolič, je danes sprejel Odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogatec (Odredba o izvajanju priporočil NIJZ, obrazložitev)

 Čeprav začne slednja veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, gospodarske subjekte  pozivamo, da jo, zaradi varovanja javnega zdravja, upoštevajo nemudoma. 

S tem aktom občina na svojem območju zagotavlja izvajanje Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SAR-CoV-2) z dne 17. marec 2020.

 Odredba Občine Rogatec določa:

  • lastnik oziroma uporabnik trgovine mora za zaposlene v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva(rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila …);
  • glede na kvadraturo trgovine je lahko vposlovnem prostoru trgovine prisotna ena stranka na 20 m2 površine (pomožni prostori, kot so skladišča, sanitarije, garderobe in podobni v to niso všteti);
  • lastnik trgovine mora strankam zagotoviti posamičen vstop v poslovni prostor trgovine, tako da največje število strank v trgovini ne preseže prej navedenega;
  • lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v trgovino podučiti o uporabi razpoložljivih zaščitnih sredstev(rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih zagotavlja strankam;
  • lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, dastranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi, in da zanj nakup opravijo zaposleni v trgovini. Stranki se kupljeno izroči zunaj;
  • razdalja med strankami pred blagajno mora biti vsaj dva metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine;
  • da zagotovi pretočnost strank na blagajni, mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni, tako da je med strankami zagotovljena prej navedena razdalja;
  • lastnik trgovine mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine in zagotoviti organizacijo dela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni zunaj delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami, ter
  • lastnik trgovine mora na vidno mesto na vhodu v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o najvišjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine, ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.

 

Nadzor nad izvajanjem odredbe bo opravljal Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.