Mladi – Podajte predlog

Imate inovativen predlog, katerega realizacija bi imela pozitiven vpliv na življenje občanov Občine Rogatec? Podajte in razložite predlog v spodnjem obrazcu.

Vsi predlogi bodo najprej obravnavani na Odboru za mlade Občinskega sveta Občine Rogatec in po presoji smiselnosti, posredovani pristojnim delovnim telesom za področja, na katera se nanašajo. Predlogi, podani v tekočem letu, se načeloma nanašajo na naslednje leto. Pri podajanju predloga je obvezno izpolniti vsa okenca. Vsi kontaktni podatki bodo uporabljeni izključno za namen pridobivanja morebitnih dodatnih informacij o predlogu.

Kontaktni podatki predlagatelja:

Vaš predlog: