Mladi

»Podajte predlog!«

Imate inovativen predlog, katerega realizacija bi imela pozitiven vpliv na življenje občanov Občine Rogatec?

Podajte in razložite predlog v obrazcu.

Vsi predlogi bodo najprej obravnavani na Odboru za mlade Občinskega sveta Občine Rogatec in po presoji smiselnosti, posredovani pristojnim delovnim telesom za področja, na katera se nanašajo.

Predlogi, podani v tekočem letu, se načeloma nanašajo na naslednje leto.

Pri podajanju predloga je obvezno izpolniti vsa okenca. Vsi kontaktni podatki bodo uporabljeni izključno za namen pridobivanja morebitnih dodatnih informacij o predlogu.