Množično vrednotenje nepremičnih

Objavljeno: 24. septembra 2019

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v pisarni številka 3 Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v ponedeljek 14. oktober 2019, od 10.00 – 13.00 ure na Območni geodetski upravi Celje v prostorih Narodnega doma Celje, mala dvorana,  Trg celjskih knezov 9, Celje, za občine: Bistrica ob Sotli, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče

 

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:
– pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, ali skeniranega na elektronski naslov obcina@rogatec.si, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v tajništvu občine,
– vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

 

Dodatne informacije Občina Rogatec:

Nataša Lavrič, direktorica občinske uprave

tel. 03 812 10 20

e-posta: natasa.lavric@rogatec.si

 

Kontakt Geodetska uprava Republike Slovenije

 

Povezave: