NAJNOVEJŠE PRIDOBITVE V OBČINI ROGATEC V LETU 2018

Objavljeno: 12. novembra 2018

Naziv projekta: »UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH«, akronim projekta: “ŠPORT JE IN”

 Projekt odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR. Projekt se je izvajal od januarja 2018 do oktobra 2018.

Vodilni partner: OBČINA KOZJE

Partnerji: OBČINA ROGATEC, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, TURISTIČNO DRUŠTVO KOZJE in PRENOČIŠČA ZELENI GAJ, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.

Partnerji v projektu želijo med prebivalci občin Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga na zdravje ljudi.

Občina Rogatec je v sklopu tega projekta uredila:

  • ravnotežno pot

Na območju pri Gasilskem domu Rogatec je Občina Rogatec razširila ponudbo za najmlajše občane (od 2 do 12 let)  in tako uredila novo igrišče. Ravnotežna pot je sestavljena iz poligona 5-ih lesenih elementov, ki omogočajo razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti in spretnosti. Ravnotežna pot spodbuja razvoj ravnotežja in koordinacije. Izbokline na zgornji strani pa stimulirajo podplate stopal vadečega.

 

  • vadbene površine – Street workout

Igrišče zajema 150 m2 veliko uporabno površino, na kateri se nahaja 10 vadbenih elementov in balvanska stena. Nahaja se v sklopu športnega parka pri Osnovni šoli Rogatec.

Z vadbo na orodjih ulične telovadbe in plezanjem na balvanu se krepi celotno telo, saj med aktivnostjo delujejo vse mišice, telo pa se krepi preko lastne teže. Vadba na orodju za ulično vadbo je neomejena (od osnovnih vaj, ki so primerne za vsakega začetnika do profesionalnih izvedb); ob izvedbi vaj z lastno močjo in težo telesa je vaje možno izvajati tudi s pomočjo elastičnih trakov z različno prožnostjo; plezalne smeri na balvanu uporabnik izbira po lastni presoji, lahko se poslužuje barvnih kombinacij oprimkov ali pleza prosto.

Predlogi za vadbo:

The ultimate guide for beginners

Workout for beginners

 

Naziv projekta: »RAZVOJ »ZELENEGA« TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«, akronim: »KUL-EXPERIENCE«

Projekt odobren na 1. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR. Projekt se je izvajal od januarja 2018 do oktobra 2018.

Partnerji projekta: vodilni partner: OBČINA ROGATEC, partnerji: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, KONJENIŠKI KLUB STRMOL, VOMED D.O.O.

Projekt s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino, ogled katere bomo omogočili novi ciljni skupini turistov, popotnikom z avtodomi, saj bomo z izvedbo projektnih aktivnosti postali avtodomom prijazno območje, s čimer se vpliva tudi na varovanje okolja in narave.

Občina Rogatec je v sklopu tega projekta uredila postajališče za štiri (4) avtodome, vključno z dovozno cesto od obstoječega parkirnega prostora, to je severno od glavne ceste R2 432 odsek 1284 Rogatec – Majšperk

  • postajališče za avtodome

 

 

PARKIRIŠČE PRI GASILSKEM DOMU V DONAČKI GORI

Uredilo se je parkirišče v velikosti 692,47 m2, ob Gasilskem domu Donačka Gora. Parkirišče ima 25 parkirnih mest, od tega je eno za invalide. Skupna vrednost projekta je 54.687,84 EUR.